arrow scroll top

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zastosowanie kodeksu

Elastyczność - staramy się spełniać wszystkie stawiane przez niego oczekiwania, dlatego też w porozumieniu z naszym partnerem biznesowym dopasowujemy produkt, aby spełniał on najbardziej wyszukane wymagania.

Życzliwość - dokładamy wszelkich starań, aby przeprowadzane szkolenia w jak najlepszy sposób przygotowywały pracowników do kontaktu z osobami zainteresowanymi naszymi produktami.

Szybkość - dostosowujemy tempo wykonywania usług, tak aby spełniało oczekiwania klienta związane z terminem realizacji zadań, starając się jednocześnie utrzymywać wysoką jakość obsługi i produktów.

System wykrywania nieprawidłowości

 

Zwracamy szczególną uwagę na opinie naszych klientów, dostawców oraz indywidualnych osób i grup.
Jeśli mają Państwo jakieś zastrzeżenia lub chcieliby wyrazić opinię, prosimy o kontakt na adres mailowy:  tytułem ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

Zobowiązania Promonotes względem pracowników

 

Firma Promonotes Sp. z o.o. nie przyczynia się do naruszania praw człowieka i jest przeciwna wszystkim praktykom, które mogą do tego doprowadzić. Zapewnia godne warunki pracy, spełniając jednocześnie wszelkie wymagania prawne.

Organizacja zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich Podstawowych Zasad Socjalnych wynikających z Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization) dotyczących przede wszystkim:

 • zniesienia i przeciwdziałania pracy dzieci,
 • organizowania pracy osób niepełnosprawnych,
 • zniesienia i przeciwdziałania pracy przymusowej,
 • braku dyskryminacji,
 • zachowania prawa do zrzeszania się i do sporów zbiorowych między pracodawcami i pracownikami,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestrzegania wymiaru godzin pracy,
 • zapewnienia godziwego wynagrodzenia.

Odpowiedzialność środowiskowa

 

Promonotes Sp. z o.o. postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Ponadto promuje działania i środki, które zmierzają do ochrony zasobów naturalnych, środowiska oraz przyrody. W każdym ze swoich działań firma stara się integrować korzystne dla przyrody zasady działania, programy i praktyki.

Firma ogranicza powstawanie zanieczyszczeń i odpadów oraz prowadzi aktywną gospodarkę nimi, poprzez segregację.

Organizacja praktykuje zasadę zrównoważonego wykorzystania zasobów. Szczególną uwagę zwracając na:

 • energooszczędność
 • efektywne wykorzystanie materiałów,
 • uzupełnianie tonerów do drukarek,
 • stosowanie materiałów nie zawierających szkodliwych rozpuszczalników,
 • korzystanie z surowców opatrzonych certyfikatem FSC,
 • segregację odpadów.

Uczciwość i rzetelność podejmowanych działań

 

Sukces firmy opiera się przede wszystkim na jakości produktów, zadowoleniu klientów oraz innowacyjności i elastyczności w działaniu.
Firma Promonotes Sp. z o.o. buduje długoterminowe relacje z klientami i dostawcami, które opierają się na sprawiedliwych, jasno określonych i  udokumentowanych zasadach. Nasze działania cechuje uczciwość i rzetelność. Wszystkie przekazywane przez nas informacje są dokładnie sprawdzane, prawdziwe i aktualne. Wszelkie dane oraz informacje pozyskane lub wytworzone w trakcie wykonywania zadań służbowych, stanowią własność firmy Promonotes Sp. z o.o. i mogą być wykorzystywane wyłącznie w jej interesie.

Promonotes Sp. z o.o. przyjmuje odpowiedzialną postawę w kraju, w którym prowadzi swoją działalność zobowiązując się do:

 • przestrzegania obowiązujących przepisów podatkowych,
 • uwzględniania różnic kulturowych oraz lokalnych uwarunkowań tych państw,
 • odrzucania wszelkich form korupcji,
 • przestrzegania przepisów prawa i regulacji obowiązujących w danym kraju.

Uczciwe praktyki biznesowe

 

Stanowczo zabrania się przekazywania ukrytych, bezpośrednich lub pośrednich korzyści na rzecz klientów czy dostawców. Szczególną uwagę firma zwraca aby, każdy z pracowników firmy zobowiązywał się przestrzegać zasad dotyczących przeprowadzanych transakcji, cen za usługi lub produkt, płatności. Pracownikowi zabrania się przyjmowania od wszelkich osób lub spółek, które nawiązały lub starają się nawiązać współpracę z firmą: rabatów, pożyczek, towarów oraz zaproszeń czy prezentów we wszelkiej postaci.

Firma zobowiązuje się przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących ochrony konkurencji. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do niezawierania wszelkich umów lub porozumień, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać na ograniczenie wolnego handlu.
Promonotes Sp. z o.o. prezentuje tylko i wyłącznie prawdziwe i obiektywne informacje dotyczące cech produktów jak również sposobu ich prezentacji.

Zaangażowanie społeczne

 

Firma Promonotes Sp. z o.o. prowadzi aktywną działalność charytatywną, pozostając jednocześnie otwartą na wszelkiego rodzaju propozycje nowych działań. Wspieramy lokalne przedszkole, zapewniając materiały w postaci notesów i innych tego rodzaju materiałów szkolnych dla dzieciaków.

Aktywnie promujemy wśród pracowników akcję przekazywania 1% podatku na cele charytatywne.

Nasze działania pomagają wchodzącym na rynek pracy młodym ludziom w ich rozwoju osobistym oraz umiejętności zawodowych. Współpracujemy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską. Studenci Uniwersytetu Artystycznego współpracując z naszymi specjalistami kreują innowacyjne produkty dla branży w której prowadzimy działalność.

Nasza współpraca zaowocowała zdobyciem przez studenta UAP drugiej nagrody w konkursie na innowacyjny produkt, podczas odbywającej się w Portugalii konwencji drukarzy notesów samoprzylepnych „Club of Notes”. Laureat  przygotował i zaprezentował produkt o nazwie Pocket Notes, który obecnie znajduje się w naszym katalogu produktów i jest oferowany na wyłączność przez naszą firmę.

Jako członek Club Of Notes zobowiązujemy się również do pomocy osobom z krajów najbardziej potrzebujących. Jedną z wielu inicjatyw podejmowanych w ramach organizacji był zakup rowerów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin ze szkoły Wat Chork we wiosce Pnheachry (Kambodża).