arrow scroll top

Misja i wizja

PromoNotes to nie tylko nasza pasja, ale również zobowiązanie.

Pasją jest dla nas produkcja najwyższej jakości indywidualnie zadrukowanych produktów reklamowych z papieru. Niezmiennie już od ponad 20 lat przynosi nam ona wiele zadowolenia i satysfakcji. Nasza pasja poparta jest doświadczeniem i kompetencją. Gwarantują one najwyższą jakość oferowanych produktów oraz innowacyjnośćelastyczność w działaniu.

Zespół

Die Menschen in unserem Unternehmen sind unser größtes Kapital und diejenigen, die den Wert des Unternehmens erschaffen, indem sie täglich die Anforderungen und Visionen der Unternehmensleitung verwirklichen.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Kierując się dbałością o etyczne postępowanie i transparentność procesów biznesowych, zarząd spółki PromoNotes przyjął „Kodeks Odpowiedzialnego i Etycznego Biznesu” jako dowód na to, że jesteśmy organizacją dojrzałą, stabilną i godną zaufania.

Organizacje do których należymy

Wir engagieren uns für die Werbeartikelbranche, um unser Wissen und unsere Erfahrungen weiterzuentwickeln und mit anderen Mitgliedern in Europa und weltweit zu teilen. Wir sind aktives Mitglied in den renommiertesten Verbänden der Branche: PSI, BWL, FYVAR, CLUB OF NOTES, VOW.

Współpraca z uczelniami

PromoNotes dba o to, aby doskonalić się nie tylko poprzez oferowanie naszym klientom jak najwyższej jakości produktów, ale również poprzez ciągłe zwiększanie oferty asortymentowej.
W tym celu już kilka lat temu zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską.