arrow scroll top

Polityka jakości

Historia naszej firmy – PromoNotes Sp. z o.o. - rozpoczęła się ponad 25 lat temu od budowy małej drukarni dostarczającej spersonalizowane reklamowe bloczki samoprzylepne na polskim rynku. Od tego czasu przeszliśmy ogromną metamorfozę stając się jednym z największych dostawców produktów promocyjnych wykonanych z papieru w Europie.

Polityka jakości naszej firmy, opiera się na działaniach mających na celu zapewnienie jej stałego rozwoju poprzez produkcję wyrobów, które satysfakcjonują naszych klientów i jednocześnie są przyjazne środowisku naturalnemu.

Pragniemy, aby nasza firma była postrzegana jako:
• godna zaufania, wiarygodna i rzetelna,
• charakteryzująca się zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną,
• szanująca środowisko naturalne.

Wspólnie określiliśmy następujące cele strategiczne w których realizację inwestujemy teraz i będziemy inwestować w przyszłości nasze wysiłki i zasoby:
• pełne zadowolenie naszych klientów poprzez przestrzeganie uzgodnionych z nimi terminów realizacji zamówień oraz wysoką jakość produkowanych artykułów promocyjnych;
• maksymalne i szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby i wymagania naszych klientów oraz rynku artykułów promocyjnych;
• poszerzanie oferty produkowanych artykułów promocyjnych o nowe, innowacyjne i elastyczne rozwiązania;
• zapewnienie obecnym oraz przyszłym klientom naszej firmy najwyższej jakości produktów nie tylko pod względem jakościowym, ale i również handlowym,
• zdobycie i utrzymanie zaufania oraz zadowolenia klientów dla naszych produktów oraz poziomu obsługi klienta;

Dla realizacji tak postawionych celów strategicznych podejmujemy się między innymi następujących działań:
• produkcji i dostarczania wyrobów najwyższej jakości i zaspokajających potrzeby i oczekiwania naszych klientów;
• ustalania wymagań klientów i udzielania im pomocy w doborze optymalnych dla nich rozwiązań;
• rozszerzania asortymentu proponowanych wyrobów, wdrażania nowych technologii oraz modernizacji parku maszynowego i infrastruktury;
• harmonijne współistnienie ze środowiskiem i stronami zainteresowanymi oparte na modelu zrównoważonego rozwoju zgodnie z United Nations Global Compact, w kontekście ekologicznym, społecznym i etycznym;
• utrzymanie z klientami, a także z dostawcami partnerskich kontaktów biznesowych;
• popieranie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i United Nations Global Compact i dążenie do respektowania ich zasad w naszej firmie jak również przez naszych dostawców;
• przestrzeganie obowiązujących uregulowań prawnych i innych wymagań dotyczących produkowanych wyrobów;

• kształtowanie wśród personelu świadomej odpowiedzialności za wyroby oraz doskonalenie umiejętności pracowników;
• przestrzeganie procedur i wytycznych FSC® (C131646) dla produkcji certyfikowanych;
• doskonalenie własnego Systemu Zarządzania Jakością w celu poprawy jego skuteczności i osiąganych efektów;
• doskonalenie wszystkich procesów systemu oraz dbałość o infrastrukturę zakładu;
• postępowanie zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej;
• rozwijanie świadomego i odpowiedzialnego działania całej załogi na rzecz jakości i środowiska poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz skuteczne motywowanie;
• ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i działania firmy;

Zarząd firmy PromoNotes Sp. z o.o. deklaruje się, że polityka jakości jest zakomunikowana, zrozumiana i stosowana w organizacji oraz zapewnia warunki i niezbędne zasoby do utrzymywania funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

 

Jakub Rawecki

Dyrektor Zarządzający
Suchy Las, 15/07/2018