arrow scroll top

Certyfikaty

Dbałość o środowisko naturalne

 

W odróżnieniu od wielu producentów wykorzystujących solwentowy papier samoprzylepny, członkowie stowarzyszeni w organizacji Club Of Notes, również PromoNotes, korzystają z klejów skonstruowanych na bazie wody, unikając tym samym szkodliwych dla środowiska składników wykorzystujących w procesie produkcji rozpuszczalniki.

W ofercie posiadamy papiery pochodzące w 100% z recyklingu a wszystkie notesy samoprzylepne są pokryte paskiem klejowym na bazie wody eliminującym szkodliwość w procesie produkcyjnym produktów wykorzystujących tradycyjne solwentowe rozwiązania.

Certyfikat FSC®

Symbol FSC na produktach oznacza, że materiały wykorzystane do ich produkcji pochodzą z dobrze zarządzanych lasów posiadających certyfikat FSC, innych kontrolowanych źródeł lub z recyklingu. Organizacja FSC (Forest Stewardship Council®) jest międzynarodową organizacją pozarządową promującą poprawne przyrodniczo, korzystne społecznie i opłacalne ekonomicznie gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Firmy zaopatrujące się w surowiec certyfikowany i uczestniczące w certyfikowanym łańcuchu dostaw, spełniając odpowiednie wymagania, mogą etykietować produkty symbolem FSC.

PromoNotes jako podmiot posiadający certyfikat FSC, do produkcji certyfikowanej zaopatruje się, na przykład w papier samoprzylepny, będący podstawowym komponentem wytwarzanych produktów, u dostawców certyfikowanych w ramach systemu FSC. Pytaj o certyfikowane produkty w naszej ofercie.

FSC CertificateFSC Certificate

Srebrny medal EcoVadis

EcoVadis corocznie ocenia działania firm w zakresie zrównoważonego rozwoju na podstawie 21 kryteriów w czterech obszarach tematycznych:
środowisko,
prawa pracy i prawa człowieka,
etyka,
zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw.

Ponad 100 000 firm w ponad 175 krajach poddaje ocenie swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Promonotes Sp. z o.o. została także oceniona i nagrodzona srebrnym medalem przez niezależną międzynarodową agencję ratingową EcoVadis za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cieszymy się z potwierdzenia naszego wysiłku w zrównoważony rozwój i będziemy pracować, aby jeszcze bardziej poprawić nasze wyniki w przyszłosci.