arrow scroll top

Instrukcja przygotowania plików z materiałami graficznymi oraz użytkowania makiet

Formaty plików:

Pliki do druku należy dostarczyć w formacie PDF. Preferowaną przez PromoNotes wersją jest PDF/X-4 (lub PDF od wersji 1.4 wzwyż, pozwalający na zapisywanie warstw). Plik nie powinien zawierać profili kolorystycznych.
Przy spłaszczaniu przezroczystości należy zwrócić uwagę czy grafika nie została zmieszana z kolorami makietowymi.
Plik nie powinien zawierać znaczników drukarskich (linii cięcia, paserów oraz pasków koloru).

Kolorystyka:

Materiały winny być przygotowane i dostarczone z użyciem przestrzeni kolorystycznej CMYK. W przypadku materiałów przygotowanych z użyciem kolorów PMS lub HKS należy dokładnie podać numer koloru z uwzględnieniem rodzaju podłoża (patrz niżej). PromoNotes drukuje zawsze do aktualnych wzorników. Wzorniki są aktualizowane co roku.

Wzorniki Pantone stosowane przez PromoNotes:
– dla podłoży powlekanych: Pantone Formula Guide Solid Coated – występujące w tym wzorniku kolory mają dodaną literę C;
– dla podłoży niepowlekanych: Pantone Formula Guide Solid Uncoated – występujące w tym wzorniku kolory mają dodaną literę U.

Wzorniki HKS stosowane przez PromoNotes:
– dla podłoży powlekanych: HKS K- wszystkie występujące w tym wzorniku kolory mają dodaną literę K;
– dla podłoży niepowlekanych: HKS N- wszystkie występujące w tym wzorniku kolory mają dodaną literę N.

Druk kolorów metalicznych Pantone dla podłoży powlekanych i niepowlekanych możliwy jest z kolorów o numerach 871-877 oraz wyłącznie dla podłoży powlekanych z kolorów o numerach 8003, 8021, 8062, 8100, 8201, 8281, 8321.

Druk kolorów neonowych Pantone dla podłoży powlekanych i niepowlekanych możliwy jest z kolorów o numerach 801-807.

W przypadku wykorzystania w projekcie graficznym przez Kontrahenta koloru czarnego PromoNotes zaleca:
– dla dużych elementów graficznych (apla) użycie koloru czarnego w przestrzeni graficznej CMYK (sugerowany skład CMYK dla głębokiej czerni to 50/40/35/100);
– dla drobnych elementów graficznych np. teksty lub linie użycie samego kolory czarnego (K 100%);
– aby szarości oraz zdjęcia czarno-białe przygotować wyłącznie z koloru czarnego. W przypadku przygotowania szarości ze wszystkich składowych CMYK będą one zawsze przybierały odcienie kolorów triadowych, dodatkowo odbiór barwy będzie uzależniony od oświetlenia (metameryzm). W przypadku szarości przygotowanej ze wszystkich składowych CMYK odbiór na ekranie monitora zawsze będzie inny niż odbiór gotowego produktu.

W przypadku druku cyfrowego CMYK z białym elementy, które mają być w tym kolorze wydrukowane winny być zdefiniowane jako dodatkowy piąty kolor o nazwie „WHITE”.

W przypadku konieczności konwersji kolorów w przesłanych materiałach PromoNotes nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy oryginalną kolorystyką a kolorami po druku. Szczególnie dotyczy to prac przesłanych w przestrzeni kolorystycznej RGB.

Czcionki:

Wszystkie użyte czcionki powinny być osadzone w pliku lub zamienione na krzywe.
Promonotes zaleca używanie czcionek o wielkości nie mniejszej niż 6pt lub takich gdzie grubość elementu jest nie mniejsza niż 0,2pt.

Jakość bitmap:

Należy zwrócić uwagę na to by użyte obrazy miały minimalną rozdzielczość 300dpi. Poniżej tej wartości PromoNotes nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość po druku.

Tłoczenia:

– elementy graficzne muszą być grafiką wektorową – nie ma możliwości wykonania matrycy z grafiki rastrowej;
– pliki powinny być przygotowane w skali 1:1;
– elementy powinny być zamkniętymi obiektami o jednolitym wypełnieniu, nie mogą zawierać konturów;
– minimalna grubość elementu to 0,2 mm (= ca 0,6 pt);
– minimalna grubość wybrania (przestrzeń między dwoma elementami) to 0,3 mm (= ca 0,9 pt);
– nie ma możliwości pasowania tłoczenia z elementami druku;
– tłoczenie nie może być umieszczone na lakierze UV.

Tłoczenia z folią:

– elementy graficzne muszą być grafiką wektorową – nie ma możliwości wykonania matrycy z grafiki rastrowej;
– pliki powinny być przygotowane w skali 1:1;
– elementy powinny być zamkniętymi obiektami o jednolitym wypełnieniu, nie mogą zawierać konturów;
– minimalna grubość elementu to 0,2 mm (= ca 0,6 pt);
– minimalna grubość wybrania (przestrzeń między dwoma elementami) to 0,4 mm (= ca 1 pt)
– nie ma możliwości pasowania tłoczenia z elementami druku;
– tłoczenie nie może być umieszczone na lakierze UV.

Lakier UV:

– minimalna grubość elementu to 0,4 mm (= ca 1 pt);
– minimalna grubość wybrania (przestrzeń między dwoma elementami) to 0,5 mm (= ca 1,4 pt);
– grafika w plikach na lakier UV powinna być większa o 0,1 mm (= ca 0,2 pt) od grafiki, na którą ma być ten lakier nałożony;
– materiał dla lakieru UV należy dostarczyć w osobnym pliku – nie należy umieszczać go w plikach do druku offsetowego.

Sitodruk:

– elementy graficzne muszą być grafiką wektorową – nie ma możliwości wykonania sitodruku z grafiki rastrowej;
– grafika musi być przygotowana w pojedynczych kolorach (C, M, Y, K, Pantone lub HKS) – nie ma możliwości mieszania kolorów
– kolory mogą mieć tylko pełne nasycenie (100%) – nie ma możliwości druku rozbarwień ani przejść tonalnych;
– minimalna grubość elementu to 0,5 mm (= ca 1,4 pt)
– minimalna grubość wybrania (przestrzeń między dwoma elementami) to 0,5 mm (= ca 1,4 pt)
– bezpieczny odstęp między dwoma kolorami to 2 mm

UWAGA! Pliki dla sitodruku zawierające pasowanie kolorów (sąsiadujące lub nachodzące na siebie kolory) nie zawsze będą mogły zostać wykorzystane – grafika zawierająca takie pasowanie musi zostać najpierw zweryfikowana pod kątem możliwości wykonania takiego druku.

Notes samoprzylepny z efektem animacji:

Plik do druku dla notesu samoprzylepnego z efektem animacji powinien zawierać taką ilość stron, dodatkowo ułożonych w takiej kolejności, w jakiej ma być gotowy notes. Jeżeli notes ma mieć 50 kartek to plik PDF z materiałem graficznym do druku powinien mieć również 50 stron.
Notes samoprzylepny z efektem animacji może być wydrukowany wyłącznie w kolorystyce CMYK.

UWAGA! Animacja porusza się do przodu lub do tyłu w zależności od kierunku, w którym wertowane są kartki. Jeżeli kartki są wertowane od góry do dołu to animacja porusza się do przodu. Jeżeli kartki wertowane są od dołu do góry to animacja porusza się od końca do początku.

W przypadku notesu samoprzylepnego zawierającego 50 kartek PromoNotes rekomenduje przygotowanie co najmniej 10-15 różnych obrazków. Ilość ta zapewni dobry efekt animacji. Ilość obrazków może być oczywiście większa i równa nawet ilości kartek notesu.

Makiety:

Podczas projektowania należy korzystać wyłącznie z makiet PromoNotes. W przypadku dostarczania plików razem z elementami makiety należy zachować nadane przez PromoNotes atrybuty tych elementów (kolory i ich nazwy oraz nadrukowanie) a także zapisać plik PDF z zachowaniem warstw – makieta i grafika powinny znajdować się na osobnych warstwach.

Składowe makiet:

– Strona poglądowa: Wizualizuje wszystkie komponenty produktu, wraz z wymiarami oraz liniami technologicznymi i ich legendą. Na stronie poglądowej nie należy nanosić projektu graficznego.
– Strony z komponentami: Wizualizują osobno poszczególne komponenty produktu, które zbiorowo są pokazane na stronie poglądowej. Na strony z komponentami produktu należy nanieść projekt. Te pliki zostaną użyte do druku.

W makietach, zarówno na stronie poglądowej, jak i na stronach z komponentami produktu, znajdują się linie technologiczne. Linie te wyznaczają parametry produktu i mają ułatwić odpowiednie przygotowanie projektu graficznego. Wszystkie linie są opisane na dole strony poglądowej w legendzie.

Aby linie technologiczne nie zostały naniesione podczas druku na ostateczny produkt, kolory, które zostały im nadane (czyli kolory dodatkowe), są automatycznie usuwane z projektu w procesie przygotowania do druku. Dlatego nie wolno w projektach graficznych używać kolorów o następujących nazwach: Trimbox, Bleedbox, Rubber Band, Page Symbol, Solid Board, Axis of the Crease, Glue bar, Holes, Safe Print Area, Glue.

Strony z komponentami mają odpowiednio ustawiony rozmiar przycięcia (tzw. trimbox). Podczas importowania makiety do programu graficznego oraz zapisywania plików do druku należy zwrócić szczególną uwagę by zachować prawidłowy rozmiar przycięcia.

Po sprawdzeniu plików i usunięciu przez PromoNotes elementów makiet, spłaszczeniu przezroczystości i ewentualnych konwersjach kolorów, plik PDF przed drukiem zostanie przesłany do Kontrahenta w celu ostatecznej weryfikacji i akceptacji. Jeśli korekta otrzymanych plików okaże się niemożliwa Kontrahent zostanie poproszony o poprawienie plików według podanych wytycznych.

Zobacz przykład poprawnie przygotowanej makiety.

Słownik wyrazów użytych w makietach:

EN PL
outer cover okleina
inner cover wyklejka
outer and inner cover okleina i wyklejka
soft cover okładka
bottom sheet podkładka
box pudełko
label etykieta
paper slide-in case etui
notepad notes klejony na grzbiecie
wire-o notepad notes szyty spiralą
sheets kartki
calendar sheets kalendarium
slope notepad notes „skos”
spiral notepad notes spiralny
additional sheets dodatkowe kartki
paper wrapper obwoluta papierowa
sticky note notes samoprzylepny
paper index tab znacznik papierowy
z-note z-notes
notepad PUR bound notes PUR
additional sheets dodatkowe kartki
cube kostka